Zwiększone zapotrzebowanie Chin na surowce naturalne

chiny surowceWraz z rozwojem gospodarczym Chin rośnie również zużycie surowców naturalnych, w tym ropy naftowej. Szacuje się iż w roku 2013 Chiny będą musiały importować prawie 300 milionów ton czarnego surowca. Jeszcze kilka lat temu Chiny importowały w okolicach 100 milionów ton, dziś ten wynik został prawie potrojony. Całość zapotrzebowania Chińskiej Republiki Ludowej na ropę naftowa w roku 2013 szacuje się na około 514 milionów ton, także większość surowca będzie trzeba importować. Warto zwrócić uwagę na to, iż wraz z zapotrzebowaniem Chin na ropę, chińskie spółki zwiększają środki finansowe przeznaczone, na poszukiwanie złóż tego surowca na całym świecie, głownie w państwach afrykańskich. Bardzo ważnym rynkiem ropy naftowej dla Chin jest również Iran, na którego kraje europejskie i Ameryka, nałożyła wiele sankcji gospodarczych. Wraz z wydobywaniem ropy naftowej na rynku afrykańskim, Chiny bardzo inwestują w infrastrukturę, Afryki, budując drogi, osiedla, porty. Wraz ze wzrostem produktu krajowego brutto, w przyszłości zapotrzebowanie na surowce jeszcze się zwiększy, dlatego tak ważne dla Chin są inwestycje w koncerny zajmujące się wydobyciem surowców.