Zobrazowanie gospodarki Chin

historia chinyGospodarka Chin w ostatnich dekadach przeszła przez drastyczne zmiany. W Chinach wprowadzono własność prywatną i pozwolono mieszkańcom na bogacenie się. Dzięki reformom Deng Xiaopinga, Państwo Środka zaczęło odbudowywać swoją potęgę w każdym aspekcie. Mimo iż kraj był wyniszczony po rządach Mao, odbudowuje on w szybkim tempie swoją potęgę. Dzieje się tak miedzy innymi dzięki pracowitości chińczyków, wpływ na to ma też napływ kapitału z zagranicy oraz co również bardzo ważne jeśli nie najważniejsze, w raz z napływem kapitału w Chinach pojawia się też nowoczesna technologia. Przez ostatnie 30lat kraj ten rozwijał się średnio ponad 10% rocznie co spowodowało iż stał się gigantem gospodarczym na skalę światową, a jeśli chodzi o PKB mierzone parytetem siły nabywczej Chiny w 2014 roku wyprzedziły USA i oficjalnie stały się największą gospodarką świata. Duży wpływ na to oczywiście ma ogromna populacja chin licząca ponad miliard czysta tysięcy obywateli. Mimo iż obecnie wzrost gospodarczy w Chinach nieco zwalnia, podaje się iż obecnie wynosi 7-7,5% rocznie to jest to ciągle bardzo dobry wynik. Chiny obecnie są w fazie z przejścia gospodarki na wytwarzanie dóbr konsumpcyjnych o dużym stopniu dodanym, co w przypadku prawidłowo przeprowadzonej transformacji, pozwoli na dalszy rozwój i przemianę kraju z wytwarzającego tanie produkty na kraj wysoko zaawansowany technologicznie.